IOEM

Innovative Original

Equipment Manufacturer

 • บริการให้คำปรึกษาการพัฒนาสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื่องสำอาง, อาหารเสริม
  และสินค้าอื่นๆที่อยู่ในขอบข่าย

 • พร้อมจัดหาแหล่งทุนจากภาครัฐเพื่อการพัฒนาสินค้า
  เช่น ITAP, NIA, สวทช.

 • รวมถึงการผลิตโดยจะส่งต่อให้กับ OEM ที่อยู่ในเครือข่าย

How  we work

 • รับฟังความต้องการจากผู้ประกอบการ โดยผู้
  เชี่ยวชาญหรือคณาจารย์จากสาขาหรือคณะที่เกี่ยวข้อง
   

 • ประชุมค้นหาแนวทางพัฒนาสินค้า ที่เหมาะสม
  และมีจุดเด่น​
   

 • ผลิตสินค้าต้นแบบเพื่อการทดสอบ
   

 • ปรับปรุงเพื่อนำไปผลิตเพื่อจำหน่าย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญกรอกข้อมูลด้านล่าง

135/14 Moo 4 Sannameng Sansai Chiangmai Thailand 50210

chanarong@biodiversitycorp.com

Tel: 66+0922909902

© 2018 by Biodiversity corporation Co.,Ltd. Proudly created with Wix.com