315/4 หมู่ 4 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่ ประเทศไทย 50120

info@biodiversitycorp.com

  • White Facebook Icon

Tel: 66+0922909902

© 2018 by Biodiversity corporation Co.,Ltd. Proudly created with Wix.com

เราคิดเสมอว่าทุกคนในองค์กร
มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
เพราะองค์กรนี้จะขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าไม่ได้หากปราศจาก
ความร่วมมือและร่วมใจ
ของทุกคนที่เปรียบเสมือน
ฟันเฟืองในการก้าวไปข้างหน้า

ชาญณรงค์ แสงเดือน

Mr. Chanarong Sangduan

MD and Shareholder
Education

2535-2538     Swinburne University in Australia Bachelor of Design

2532-2534     Taylor College Melbourne Australia Years 11- 12

2529-2533     Assumption College (AC)
Work

2561               MD Biodiversity Corporation Co., Ltd.

2561               MD Oricga Co., Ltd.

2558 – now   MD Inno Nutrient Co., Ltd. 

ผศ. ดร. รัฐ พิชญางกูร

Assistant Prof. Rath Pichyangkura, Ph.D.

Shareholder, Advisor and Head of Research and Development

Education

1988-1996       Ph.D. in Biochemistry, Department of Biochemistry,
                          Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA

1984-1988       B.Sc. (Hons) in Biochemistry, Department of Biochemistry,
                          Faculty of Science,  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Work

2008-2011       Deputy Dean, Science and Technology Service Affairs,
                          Faculty of Science, Chulalongkorn University

พล ทรงศิริธนภัทร

Phon Songsiritanaphat

Shareholder, Sales and Marketing Director for feed division

Education

2003 - 2005    Bachelor of Science , Faculty of Agriculture  at Bangphra

                         Major  : Animal Health Science

                         Rajamangala University of Technology Tawan
Work

2016                Sales and Marketing Director

                         Evershining Ingredient Co.,Ltd.