315/4 หมู่ 4 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่ ประเทศไทย 50120

info@biodiversitycorp.com

  • White Facebook Icon

Tel: 66+0922909902

© 2018 by Biodiversity corporation Co.,Ltd. Proudly created with Wix.com

เราคิดเสมอว่าทุกคนในองค์กร
มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
เพราะองค์กรนี้จะขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าไม่ได้หากปราศจาก
ความร่วมมือและร่วมใจ
ของทุกคนที่เปรียบเสมือน
ฟันเฟืองในการก้าวไปข้างหน้า

ชาญณรงค์ แสงเดือน

Mr. Chanarong Sangduan

MD and Shareholder
Education

2535-2538     Swinburne University in Australia Bachelor of Design

2532-2534     Taylor College Melbourne Australia Years 11- 12

2529-2533     Assumption College (AC)
Work

2561               MD Biodiversity Corporation Co., Ltd.

2561               MD Oricga Co., Ltd.

2558 – now   MD Inno Nutrient Co., Ltd. 

ผศ. ดร. รัฐ พิชญางกูร

Assistant Prof. Rath Pichyangkura, Ph.D.

Shareholder, Advisor and Head of Research and Development

Education

1988-1996       Ph.D. in Biochemistry, Department of Biochemistry,
                          Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA

1984-1988       B.Sc. (Hons) in Biochemistry, Department of Biochemistry,
                          Faculty of Science,  Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Work

2008-2011       Deputy Dean, Science and Technology Service Affairs,
                          Faculty of Science, Chulalongkorn University

ดร.สหธรณ์ เนาวรัตน์พงษ์

Dr. Sahatorn Naovaratpong

Advisor

Education

2013                Ph.D.of Energy technology

                         King Mongkut's University of Technology Thonburi
2004                Master degree of metrology engineering

                         King Mongkut's University of Technology Thonburi
Work

2010-2016      Founder and CEO TNC MEDDITRON CO.,LTD
                         Product/market R&D of Medical laser equipment

พล ทรงศิริธนภัทร

Phon Songsiritanaphat

Shareholder, Sales and Marketing Director for feed division

Education

2003 - 2005    Bachelor of Science , Faculty of Agriculture  at Bangphra

                         Major  : Animal Health Science

                         Rajamangala University of Technology Tawan
Work

2016                Sales and Marketing Director

                         Evershining Ingredient Co.,Ltd.