315/4 หมู่ 4 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่ ประเทศไทย 50120

info@biodiversitycorp.com

  • White Facebook Icon

Tel: 66+0922909902

© 2018 by Biodiversity corporation Co.,Ltd. Proudly created with Wix.com

ICF

contract farming

for Insect

 

สร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อรองรับความ
ต้องการของสารสกัดจากตัวอ่อนแมลง
และสมุนไฟรแบบธรรมชาติ จัดหาตลาด

เพื่อการส่งออกและแหล่งทุนจากภาครัฐ

เช่น ธนาคาร ธกส.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญกรอกข้อมูลด้านล่าง