315/4 หมู่ 4 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่ ประเทศไทย 50120

info@biodiversitycorp.com

  • White Facebook Icon

Tel: 66+0922909902

© 2018 by Biodiversity corporation Co.,Ltd. Proudly created with Wix.com

How  we work

IOEM

Innovative Original

Equipment Manufacturer

บริการให้คำปรึกษาการพัฒนาสินค้าใน

หลากหลายอุตสาหกรรมเช่น เครื่องสำอาง,

อาหารเสริมและสินค้าอื่นๆที่อยู่ในขอบข่าย

ICF

Innovative  contract farming

for Insect and Herb

 

สร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อรองรับความ
ต้องการของสารสกัดจากตัวอ่อนแมลง
และสมุนไฟรแบบธรรมชาติ จัดหาตลาด

เพื่อการส่งออกและแหล่งทุนจากภาครัฐ

เช่น ธนาคาร ธกส.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญกรอกข้อมูลด้านล่าง

ILT

Innovative laboratory test 

บริการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้า

หลากหลายอุตสาหกรรมเช่น เครื่องสำอาง,

อาหารเสริมและสินค้าอื่นๆที่อยู่ในขอบข่าย