315/4 หมู่ 4 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่ ประเทศไทย 50120

info@biodiversitycorp.com

  • White Facebook Icon

Tel: 66+0922909902

© 2018 by Biodiversity corporation Co.,Ltd. Proudly created with Wix.com

บริษัท มีผู้ถือหุ้น 30 % คือบริษัท ไบโอ ไดเวอร์ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทางมหาวิทยาลัยเชียงในการเข้ามาร่วมทุน ในนามบริษัท อ่างแก้วโฮลดิ้ง จำกัด


โดยในบริษัท ไบโอ ไดเวอร์ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด นั้นมีบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ทั้งสิ้น 2 บริษัท

  1. บริษัท ไบโอ ไดเวอร์ซิตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  2. บริษัท โอริกก้า จำกัด